top of page

GET REAL VOOR TEAMS

High impact teamprogramma op maat gemaakt

  • 4 uur
  • 1.150 euro
  • Locatie in overleg

Beschrijving van de dienst

Als leidinggevende wil jij jezelf en jouw mensen uitdagen in hun hoogste potentieel, hun eigen verantwoordelijkheid en performance aanspreken om samen de missie en doelen van je team of organisatie te verwezenlijken. Voorwaarde is dat er wordt gewerkt vanuit vertrouwen en dat er naast de benodigde rationele zaken ook ruimte is voor gevoelens en onderlinge verbindingen. Daar maak je graag tijd voor met elkaar. Als onderhoud of ter verbetering. Met onze begeleiding vanuit GET REAL voor TEAMS dragen we graag bij aan de bloei van het team. We creëren een open en veilige sfeer waardoor ruimte komt voor zowel pijnpunten als het potentieel van de groep. Waarbij mensen zich uitspreken en we middels interactieve oefeningen zichtbaar en voelbaar maken welke krachten er spelen. GET REAL nodigt uit en prikkelt om de topics die het team liever onder het tafelkleed veegt wel te bespreken. Omdat we weten dat je er maar beter door heen kunt gaan, dan er om heen kan blijven draaien. GET REAL prikkelt ook om het aanwezige potentieel ten volle zichtbaar te maken en de energie te laten stromen. Omdat we weten hoe lekker dat is en hoe het de performance op alle vlakken positief beïnvloedt. Voor TEAMS die een VERANDERING door moeten of willen maken hebben we een werkwijze ontwikkeld die heel transparant en effectief is. En heerlijk eerlijk en respectvol naar alle betrokkenen. Daar houden wij van. Onze kracht is de aandacht voor de mensen en hun gedrag. Impactvolle interventies op de ONDERSTROOM. Uiteraard is er oog voor de verbinding met de bovenstroom en indien nodig werken we samen met professionals op dat vlak. Wij zijn er o.a. voor: - Teams die een verandering moeten of willen doormaken; - Teams die meer onderlinge verbinding wensen met elkaar en/óf met de teamdoelen; - Teams waar oud zeer leeft wat men achter zich wil laten; - Teams die een spiegel voorgehouden willen krijgen ter optimalisering van hun performance; - Teams die vrijer willen zijn in het zich uitspreken en elkaar aanspreken; - Teams die willen investeren in hun bloei. We werken vanuit de afstemming op jullie specifieke situatie en leveren dus maatwerk.


Contactgegevens

06-48374873

info@thegetrealcompany.nl

Amsterdam, Nederland


bottom of page